“I would rather be poor in a cottage full of books than a king without the desire to read” ~Thomas Babington Macaulay

Hoi hoi!

Wat kan ik genieten van lezen! Laatst kwam ik op Facebook een plaatje tegen wat mijn 'visie' op lezen verwoordt:
 
Ik kan echt genieten van lezen en mijzelf ook echt verliezen in een boek. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat kinderen plezier krijgen in het lezen. Ik ben van mening dat er een boek is voor iedereen, maar dat zij het juiste boek gewoonweg nog niet hebben gevonden.
Wanneer ik terugkijk naar mijzelf als basisschoolkind, dan was lezen absoluut NIET mijn ding, ik kon het niet echt goed en had er ook helemaal geen plezier aan. Tot het moment dat ik Harry Potter ben gaan lezen en ik er achter kwam dat het fantasie-genre bij mij past, ben ik niet meer gestopt met lezen!! Getuige de foto rechts -->

Onderdeel van mijn opleiding tot Remedial Teacher heb ik onderzoek gedaan naar leesmotivatie, hieronder enkele extracten (Juf-Stuff, juni 2011):
De motivatie van leerlingen (of het gebrek aan) is een grote zorg van leerkrachten. Onderzoekers van het National Reading Research Center hebben bepaald dat het stimuleren van de interesse van leerlingen in lezen, de nummer één zorg van leerkrachten is (O’flahavan, Gambrell, Guthrie, Stahl & Alvermann, 1992 in Wigfield, 2000).


Leesmotivatie bestaat volgens Wigfield (2000, Baker 2003) uit drie onderdelen:
 • ·         intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • ·         competentie en doeltreffendheidovertuiging
 • ·         sociale motivatie
Op welke manieren kan een leerkracht bijdragen aan een gemotiveerde leesomgeving?
Uit de literatuur zijn enkele randvoorwaarden waar te nemen, die de ontwikkeling van leesmotivatie stimuleren (Juf-Stuff, juni 2011):
 • De leerlingen kunnen zelf kiezen wat zij lezen (Guthrie & Humenick, 2004 in Allan, 2005).
 • De leerlingen kunnen zelf kiezen wanneer en met wie zij lezen (Chua, 2008; Duncan, 2010). 
 • De leerkrachten zorgen voor interessante teksten (Guthrie en Humenick, 2004 in Allan, 2005). 
 • De leerlingen werken samen gedurende het lezen (Guthrie & Humenick, 2004 in Allan, 2005). 
 • De leerkrachten zijn krachtige rolmodellen, wanneer leerlingen lezen, lezen de leerkrachten ook (Chua, 2008, Duncan 2010).
 •  Leerlingen motiveren door beloningen te geven, verbonden met de leesactiviteit. Marinak en Grambell (2008) geven aan dat beloningen kinderen helpen hun motivatie tot lezen te vergroten.
 • Voorlezen geeft leerlingen toegang tot boeken, die zij zelfstandig niet kunnen lezen. Voorlezen is effectief bewezen om de interesse en betrokkenheid bij het lezen te vergroten (Duncan, 2010). 
 • Het is belangrijk om veel te lezen, net zoals het voor sporters belangrijk is om veel te trainen om zich te kunnen verbeteren (Garan & DeVoogd, 2008 in Duncan, 2010).
Zoals duidelijk wordt is aandacht besteden aan lezen een belangrijk onderdeel van het onderwijs, mede omdat lezen vakoverstijgend is.
Mijns inziens maakt lezen de wereld een stukje groter, mooier en stimuleert het de fantasie.
Graag sluit ik deze blogpost af met een quote van Skinner:

~ B. F. Skinner