Passie Project

Hallo,

Vandaag zat ik op Pinterest en kwam ik een project tegen dat direct een passie opriep!!!
Genius hour, in het Engels.

Het idee is een project waarbij  leerlingen wekelijks een uur de tijd krijgen om aan een project te werken dat te maken heeft met een passie en/of hobby. Hierbij bedenken de leerlingen een vraag die zij willen onderzoeken en op welke manier zij hun vraag willen presenteren. Het gaat hierbij wel om een vraag waar echt onderzoek naar gedaan moet worden, dus vragen die enigszins de diepte in gaan.

Eerst laat je leerlingen brainstormen over een onderwerp dat dicht bij hun hart ligt, met andere woorden een passie van de kinderen. Jennifer Runde liet deze onderwerpen op een post-it schrijven en op t prikbord  prikken.  Vervolgens vormden de leerlingen een vraag die voortvloeit uit hun passie. Voor de tweede les besprak zij met alle leerlingen hun onderzoeksvraag en hun eindproduct.  Ook kregen de leerlingen een notitieschrift en verzamelmapje voor hun Passie Project! Hier kunnen zij alle interessante informatie bewaren m.b.t. hun project.

Het eindproduct kan natuurlijk van alles zijn: een werkstuk, een 3d project of een PowerPoint presentatie.


Wat mij enorm aanspreekt aan dit project is dat de kinderen zelf beslissen waarover zij leren. Juist omdat het een eigen gekozen onderwerp is, verwacht ik, dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zullen zijn.
Leerlingen leren niet alleen over een persoonlijke interesse, zij zullen ook verschillede onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. 

Kortom een project met veel verantwoordelijkheid bij de kinderen!

Spreekt dit jullie, net zo aan als dat het mij doet?

Groetjes,
Iris